Hvordan lykkes i forhandlinger
Anonim

Livet til en bedriftsperson er utenkelig uten daglig kommunikasjon: telefonkommunikasjon, arbeidsmøter, møter, presentasjoner. Av de mange forretningsforbindelsene er forhandlinger den viktigste komponenten og drivkraften til moderne virksomhet. Hvordan oppnå suksess i forhandlinger med partnere?

instruksjon

1

Den pragmatiske Rockefeller anerkjente evnen til å kommunisere med folk som en vare som han er villig til å betale mer enn for noe annet. Det viktigste ved vellykkede forhandlinger er å nå de nødvendige avtalene. Dette kan oppnås ved å følge visse regler.

2

Forbered deg på forhandlinger nøye. Definer klart deres mål: Hva vil du oppnå som et resultat av et forretningsmøte? Tenk på hvilke verktøy som skal brukes til å oppnå ønsket resultat. For å underbygge dine forslag, utarbeide grundig grunnlaget for alle nødvendige argumenter. Fakta, statistikk, referanser til autoritative meninger, lovgivningsakter og annen relevant informasjon vil være nødvendig.

3

Som forberedelse til forhandlinger samler du så mye informasjon som mulig om partnerens selskap og dets representant - personen du vil ha en dialog om, andre personer som deltar i møtet. Det er viktig å ha en tilstrekkelig ide om partnerens identitet: hans status og omdømme, utdanning, interesser og til og med sivilstand.

4

Denne kunnskapen vil hjelpe deg med å gjennomføre et forretningsmøte på samme språk, kjenne styrkenes og svakhetene til samtalepartneren, forsiktig og ordentlig arrangere ham for deg selv, gi oppriktig tillit og til slutt komme til nøyaktig avtalen som ble programmert. Finn noe av informasjonen du trenger på Internett (tilordne et slikt søk til dine underordnede), og ta de nødvendige kontaktene med folk for å forberede seg på forhandlinger.

5

Bygg forhandlingsprosessen på tradisjonell måte. Først klargjør synspunkter på problemene, synspunktene til deltaker (e) i forhandlinger om emnet av gjensidig interesse. Konsekvent diskutere hovedpoengene i forhandlingene, omtanke å legge fram alle argumentene til støtte for forslagene dine. Begynn med enkle stillinger, og flytt deg gradvis til en diskusjon av mer komplekse. Løse enkle spørsmål vil vise en gjensidig holdning til å oppnå fullstendig avtale og vil ha en positiv psykologisk innvirkning på begge sider av forhandlingene i fremtiden.

6

Enig på de diskuterte stillingene og utarbeide de planlagte ordningene. Det er nyttig å huske at de maksimale resultatene for begge sider av forhandlingsprosessen vil bli gitt av en strategi for gjensidig fordelaktig samarbeid, og ikke "dra teppet over deg selv".

7

Ved slutten av forhandlingene, uavhengig av utfallet, analyserer du arbeidet med samarbeidspartnere under et forretningsmøte. Hva, etter din mening, klarte å gjøre glimrende, og hva var en savnet mulighet, og enda en feil? Ta for det fremtidige partnerskapet vellykkede oppdagelser av motstandere.

Vær oppmerksom

Vær forberedt på forhandlingspartnere for å prøve å manipulere deg. For eksempel å bruke et slikt trekk: Legg fram de tilleggskravene de trenger i siste øyeblikk, når vellykket gjennomføring av forhandlinger er nesten sikkert. I dette tilfellet vil den motsatte siden fortsette fra det faktum at du, som er veldig interessert i å signere de utarbeidede dokumentene, vil gjøre innrømmelser.

Godt råd

Hold alltid "på lager" en liste over mulige innrømmelser, kompromiss alternativer. Hvis en kommersiell avtale diskuteres, diskuter prisproblemer ved avslutningen av møtet.

  • Forretningsforhandlinger i 2019