Hvordan fylle et bygningsmagasin
Anonim

Building Journal er et dokument der det legges opp dokumenter over alt ferdigbyggingsarbeid. Informasjon om arbeidskontroll og oppbyggingstilsyn reflekteres også her.

Du trenger

  • Byggemagasin, en liste over personer som er autorisert til å holde journal.

instruksjon

1

På tittelsiden til byggemagasinet, angi listen over personer som er autorisert til å opprettholde den.

2

Logmeldinger fra datoen for oppstart av byggearbeid til datoen for den faktiske ferdigstillelsen.

3

I avsnitt 1 "Liste over ingeniører og teknisk personell som er involvert i konstruksjonen, " må representanten for byggefirmaet legge inn dataene for alt personell som er involvert i byggingen.

4

Seksjon 2 "Listen over spesielle tidsskrifter der arbeidsoppgavene holdes, samt loggen over tilsynet med personen som utarbeider utarbeidelse av prosjektdokumentasjon", fylles ut av en representant for utvikleren eller en representant for et selskap som er involvert i utarbeidelse av prosjektdokumentasjon.

5

I avsnitt 3, "Informasjon om arbeidets ytelse under byggeprosessen, " skal en representant for et byggefirma oppgi data om alt ferdigbyggingsarbeid. Det skal inneholde datoene for påbegynnelsen og gjennomføringen av arbeidet og informasjon om prosessen med implementeringen. I denne delen er det nødvendig å beskrive metodene for å utføre byggearbeid, brukte byggematerialer.

6

I avsnitt 4 "Opplysninger om byggekontrollen til bygherren eller kunden under byggeprosessen" må produsentens representant angi informasjon om de identifiserte manglene ved utførelse av byggverk.

7

I avsnitt 5 "Opplysninger om konstruksjonskontrollen til den som utfører byggingen", må byggherreets representant angi opplysninger om de identifiserte manglene i utførelsen av byggearbeid og data om mekanismene for kvalitetskontroll.

8

I seksjon 6 "Liste over utøvende dokumentasjon under bygging" må en representant for et byggefirma legge inn en liste over reguleringsdokumenter som regulerer arbeidsprosessen, prøver av byggematerialer som brukes, resultatene av undersøkelser på kvaliteten på arbeidet som utføres.

9

Seksjon 7 "Informasjon om tilstandsbyggetilsyn under bygging" er fylt ut av en representant for statsbyggetilsynet. Her skal beskrives resultatene av inspeksjonene for overholdelse av arbeidet som utføres med kravene til reguleringsdokumenter og prosjektdokumentasjon. Det skal også inneholde opplysninger om hvorvidt det skal utstedes en konklusjon om etterlevelse av det ferdige byggearbeidet med de nødvendige krav.